Montáž dosiek z WPC

Montáž Aerowood WPC terasových dosiek


Dole nájdete podrobný návod na montáž dosiek z WPC značky Aerowood. Popri pokládke nájdete informácie o častiach zostavy a tiež o úschove, preprave a údržbe WPC terasových dosiek. Návod bohato ilustrovaný s obrázkami môže byť nápomocný aj ak by ste chceli dosky z WPC namontovať sami.


Všeobecné informácie o doskách z WPC: výber vhodného realizátora; časti zostavy; úschova a preprava terasových dosiek; potrebné náradia

Vhodné podklady na dosky z WPC; možnosť montáže na drevený kameň, kovovú konštrukciu alebo hydroizoláciu

Ukladanie hranolov z WPC: priečna vzdialenosť a narovnanie hranolov; montáž hranolov

Uchytenie dosiek z WPC: narezanie dosiek; prichytenie klipov a vrchných dosiek

Prichytenie bočnej lišty: rovná a "L" profil bočná lišta, montáž ukončovacích profilov