Cenová kalkulačka

BPC terasové dosky

Popri WPC sme zahrnutli do našej ponuky aj BPC terasové dosky. Rozdiel v týchto materiáloch je len taký, aký je možné vyčítať už z ich pomenovania. WPC je skratkou pre wood plastic compozit, čiže drevoplastové kompozitné materiály a BPC pre kompozity s bambusovou zložkou. Produkty, či už z BPC alebo WPC nevyžadujú žiadnu povrchovú údržbu okrem občasného čistenia a aj bez olejovania alebo natierania si ich povrch zachová svoju trvácnosť. Tak ako aj pri WPC produktoch, aj pri BPC sa môže naskytnúť otážka ohľadom ich farebnej stálosti. Obsah farbív a prídavných látok v oboch materiáloch je podobný a pri BPC je farebná stálosť tiež zaručená. Z celkovej ponuky produktov WPC Centra len BO produkty sa vyrábajú z BPC materiálu a zahrňujeme ich do kategórie priemerných produktov s vyššou kvalitou.

NAVŠTÍVNE NÁŠ SHOWROOM

Vzorky zo všetkých našich ponúkaných WPC produktov nájdete v našej vzorkovej predajni na adrese: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

WPC dotaz

Uveďte vlastnosti a veľkosť plochy, ktorú chcete pokryť terasovými doskami a vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru.

ZAVOLÁME VÁM!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 02/3304 6966 alebo Vám zavoláme MY!