Cenová kalkulačka

3 najčastejšie chyby pri montáži WPC plotov

1

Príliš veľký rozstup
Vplyvom samotnej hmotnosti WPC plotových prvkov alebo nadmiernej sile vetra môže dôjsť ku nežiadanému vykriveniu plotových dosiek. Hlavným dôvodom môže byť väčší, ako je výrobcami predpísaný rozstup nosníkov alebo nesprávne zostrojená koštrukčná sústava. Aj pri malej odchýlke od montážnych predpisov dochádza ku porušeniu záručných podmienok a exponenciálne sa zvyšuje riziko prípadnej deformácie, pokriveniu alebo lomu plotových WPC prvkov.

2

Nie je umožnená dostatočná dilatácia
Dilatácia WPC plotovej, ako aj terasovej dosky je len v tom prípade zabezpečená, ak nie je ukotvená vo viacerých bodoch. Inak v týchto miestach dochádza k zvýšenému napätiu v plyvom teplotných zmien a dôsledkom toho môžu vzniknúť praskliny alebo dokonca môže dôjst k rozštiepeniu a lomu WPC dosky. Z toho dôvodu je pri upevňovaní plotových dosiek na bránovú konštrukciu povolené ukotvenie dosky len v jednom bode, v ostatných miestach je potrebné navŕtanie oválnych dier a utiahnutie skrutkami len do takej miery, aby doska mohla dilatovať. Pri uchytávaní plotových dosiek v troch radoch je vždy potrebné, aby len v strednom rade boli spoje fixné a krajné dilatačné!

3

Nedostatočná pevnosť nosnej sústavy
Hlavne pri panelových - nepriehladných WPC plotoch môže dôjsť ku kritickým situáciam, keď nie je spávne navrhnutá nosná konštukcia. Okrem samotnej hmotnosti plotových prvkov je potrebné brať do úvahy hlavne zväčšenú záťaž na celú plotovú sústavu vplyvom sily vetra. Môže tak dôjsť ku deformácii, prelomeniu plotových dielov a tiež k následnému poškodeniu pri objekte zaparkovaných vozidiel. V každom prípade navrhujeme hrúbku steny joklových nosných profilov na minimálne 3 mm a v prípade nepriehladných plotov - min. 4 mm. Ak sa plotové dosky osádzajú do WPC stĺpov, tie je potrebné nasunúť na joklový profil, ktorým bude vystužený po celej svojej dĺžke. WPC prvky nie sú samonosné a nie je výrobcami predpísané ich použiť ako konštrukčný prvok!

NAVŠTÍVNE NÁŠ SHOWROOM

Vzorky zo všetkých našich ponúkaných WPC produktov nájdete v našej vzorkovej predajni na adrese: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

WPC dotaz

Uveďte vlastnosti a veľkosť plochy, ktorú chcete pokryť terasovými doskami a vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru.

ZAVOLÁME VÁM!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 02/3304 6966 alebo Vám zavoláme MY!