Cenová kalkulačka

7 najčastejších chýb pri montáži WPC terasových sústav

1

Nesprávny spôsob prepravy a skladovania
Môže to byť prekvapujúce, ale mnohí sa dopustia prvej chyby už pred samotnou montážou. WPC dosky musia byť pri preprave alebo pri skladovaní uložené na ležato, podoprené po celej svojej dĺžke alebo v maximálnych vzdialenostiach, v akých sú jednotlivými výrobcami predpísané rozstupy hranolov podkladového roštu. Pri nesprávnom zaobchádzaní a nadmernom ohnutí WPC dosiek môže dôjsť k voľným okom neviditeľným poškodeniam, následkom čoho sa životnosť celej WPC terasovej sústavy môže výrazne znížiť.

2

Nevhodný typ podkladovej plochy
Vo väčšine prípadoch výrobcovia WPC predpisujú nutnosť ukotvenia terasovej sústavy o pevnú plochu. Inak môže dôjsť k nežiadanej deformácii, prehýbaniu alebo dokonca k trvalému poškodeniu prvkov WPC sústavy.

3

Zlý smer alebo uhol sklonu
Pri pokládke WPC terasových dosiek je potrebné dodržiavať minimálnu výšku sklonu a ich smer, aby mohla byť dažďová voda alebo topiaci sa sneh odvodňované po drážkach terasových dosiek, čo napomáha tiež ku ich rýchlejšiemu osúšaniu. V prípade, že sa na doskách vytvárajú mláky, dochádza ku zvýšenej záťaži na WPC materiál, znižovaniu celkovej životnosti terasových dosiek ako aj k nežiadúcim nánosom nečistôt. Dostatočné odvodnenie zrážok spod terasy, ktoré prepadne medzi úzkymi medzerami dosiek sa zabezpečuje 3-4 cm veľkými odstupmi hranolov alebo ich podložením s vymedzovacími podložkami (pozn.: sú aplikovateľné tiež ďalšie alternatívne spôsoby odvodnenia).

4

Fixné spoje
Napriek tomu, že v montážnych návodoch je zakázané fixné uchytenie terasových dosiek, niektorí túto skutočnosť ignorujú a tým neumožňujú ich tepelnú rozťažnosť. Následkom toho môže dôjsť ku zvlneniu alebo dokonca až ku rozštiepeniu dosiek.

5

Nedostatočne veľké dilatačné medzery
V porovnaní s drevom majú produkty z WPC materiálu väčšiu tepelnú rozťažnosť. Je preto potrebné brať do úvahy teplotu terasových dosiek pri ich pokládke a prispôsobiť tak veľkosť dilatačných medzier. WPC produkty majú tendenciu zvyšovaním sa ich teploty rozťahovať a pri znižovaní zase zťahovať.

6

Príliš veľký rozstup podkladových hranolov
V prípade, hoci aj nepatrného presiahnutia výrobcami predpísaných maximálnych osových vzdialeností podkladových hranolov, môže dôjsť k nežiadúcemu sa prehýbaniu terasových dosiek pri chôdzi alebo dokonca až ku ich trvalej derformácii. Je potrebné si preto uvedomiť, že maximálny rozstup podkladových hranolov sa pri jednotlivých typoch WPC terasových dosiek odlišuje. S pomedzi nami ponúkaných terasových dosiek je maximálny výrobcami predpísaný rozstup od 30 do 50 cm.

7

Hrdzavejúci spojovací materiál
Mnohí si neuvedomujú dĺžku životnosti spojovaciehu materiálu v porovnaní so životnosťou WPC produktov. Ten by mal byť hlavne z nehrdzavejúceho materiálu, keďže inak môže stratiť svoju účelovosť skôr, ako WPC produkty dosiahnu svoju životnosť.

+1

Skúsenosti s montážou WPC sústav
A ešte jedna dodatočná rada na záver. Pokiaľ ste sa rozhodli, že si pokládku Vašej terasy vykonáte svojpomocne, pravdepodobne máte už teraz naštudovaných viac materiálov ako poniektorí montážnici najatí na túto prácu, či už našimi zákazníkmi alebo zákazníkmi iných WPC predajcov. Mnoho montážnikov tvrdí, že majú skúsenosti s WPC materiálom, pritom pracovali len s drevom a montážne návody si nepreštudovali ani okrajovo. Pri preberaní zhotovenej terasy napríklad stolárom, sa môže na prvý pohľad javiť ako bezchybná, ale prvotné nedostatky spojené s neodbornou montážou sa väčšinou prejavia až po vystriedaní všetkých ročných období. Jednou zo záručných podmienok je postupovanie pri montáži podľa výrobcami predpísaných návodov. Ak by ste si v budúcnosti chceli naplno užívať Vašu vysnívanú terasu a s plnohodnotnou zárukou, odporúčame využiť služby našich zmluvných partnerov pre realizácie montážnych prác.

NAVŠTÍVNE NÁŠ SHOWROOM

Vzorky zo všetkých našich ponúkaných WPC produktov nájdete v našej vzorkovej predajni na adrese: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

WPC dotaz

Uveďte vlastnosti a veľkosť plochy, ktorú chcete pokryť terasovými doskami a vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru.

ZAVOLÁME VÁM!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 02/3304 6966 alebo Vám zavoláme MY!